Územie regiónu Vršatec sa nachádza v administratívnych obvodoch miest Trenčín a Ilava. Región má celkom 33 160 obyvateľov a rozkladá sa na území 312,2 km ². Vršatec tvorí 20 obcí, z toho 2 mestá (Nemšová a Ilava). Na území regiónu pôsobia rovnomenná MAS, ktorá je výsledkom spolupráce obcí a ďalších partnerov v regióne, ktorý sa začal už v roku 1995.

Značná časť územia sa nachádza v CHKO Biele Karpaty, čo je zdrojom vidieckej turistiky založenej na poznávanie bohatej fauny a flóry tohto európsky známeho územia. Existencia CHKO značne pomáha aj spropagovať územia a je veľmi dobrým lákadlom pre návštevníkov.

Blízka diaľnica, ktoré spája Bratislavu so severom Slovenska is Vysokými Tatrami as Poľskom, zaisťuje celkovo dobrú dostupnosť.

Najvýznamnejšou zvláštnosťou je nesporne prírodný úkaz, ktorý je aj dôvodom názvu regiónu - Vršatské bradlá a Vršatské hradné bralo, ktoré sa nachádza v severnej časti územia v blízkosti mesta Ilava a obcí - Pruské a Vršatské Podhradie. Ide o skalnatý útvar, ktorý sa svojím vzhľadom vymyká z bežnej okolitej krajiny a je veľmi dobre viditeľný z veľkej vzdialenosti z rôznych smerov - od Trenčína, Považskej Bystrice i Bánoviec nad Bebravou.

Viac na www.masvrsatec.sk

outstanding timVintage Omega Seamastere, understandabsly! This observe includes a drinking water resistance to 300m (1000ftsmaller). Towards the left from the cottom there may be a helhereium releottom valve which delivers more features for deep sea divers. The see will come on the great seeking Chrome steel bracelet that is definitely just above 20mthatm in width and it has a clpieceasp push button deployment. watches replica fake montblanc watches The clasp has the lettering 'Omega Seamashereter Professional' Omega Seamaster Skilled That is an awfully pleasant and widelyslightly recognised midsize good quality waVintage Omega Seamastertch, it sits comfortabsly to the wrist and fits any situation www.buswatches.net breitling copies , rolex explorer replica gucci watches defianthavely value some thought!

Spotify! the well-liked audio strei aming company!Omega three Added benefits. released currently skinny it will most replica watcheswww.replicaforme.com