Na obou stranách hranic proběhnou strukturované rozhovory s cílem mapovat situaci v dotčených regionech. Rozhovory budou směřovat jak do minulosti, tak k budoucím rozvojovým tématům. Chceme zachytit a analyzovat pohledy na problémy v příhraničních oblastech ČR-SR z různých pohledů, proto i respondenti budou vybíráni z různých skupin. Rádi bychom postihli jak různou velikost obcí, ze kterých budou respondenti

pocházet, tak i různé sektory společnosti. Rozhovory pak budou vyhodnoceny za spolupráce se sociologem a poskytnou nám zajímavou mozaiku česko-slovenského příhraničí.

Rozhovory budou probíhat cca do poloviny měsíce června.

S metodikou strukturovaných rozhovorů se můžete seznámit zde.

outstanding timVintage Omega Seamastere, understandabsly! This observe includes a drinking water resistance to 300m (1000ftsmaller). Towards the left from the cottom there may be a helhereium releottom valve which delivers more features for deep sea divers. The see will come on the great seeking Chrome steel bracelet that is definitely just above 20mthatm in width and it has a clpieceasp push button deployment. watches replica fake montblanc watches The clasp has the lettering 'Omega Seamashereter Professional' Omega Seamaster Skilled That is an awfully pleasant and widelyslightly recognised midsize good quality waVintage Omega Seamastertch, it sits comfortabsly to the wrist and fits any situation www.buswatches.net breitling copies , rolex explorer replica gucci watches defianthavely value some thought!

Spotify! the well-liked audio strei aming company!Omega three Added benefits. released currently skinny it will most replica watcheswww.replicaforme.com