Území regionu Ploština leží ve Zlínském kraji, v okresu Zlín. Rozkládá se na hranicích okresu Zlín a Vsetín, sousedí s mikroregionem Hornolidečsko, Vizovicko, Jižní Valašsko a Luhačovské Zálesí. Ploština se rozkládá na území 15 obcí a 2 měst. Na území regionu působí MAS Ploština o.s., která zde realizuje strategii programu Leader.

Přirozeným spádovým a administrativním centrem mikroregionu je město Valašské Klobouky, které má statut obce s rozšířenou působností. Území regionu je typickým venkovským mikroregionem s počtem obyvatel 19 526 a rozlohou 207,33 km². Je to poměrně nový mikroregion, který vznikl vyčleněním uvedených obcí z mikroregionu Jižní Valašsko založeného v roce 1999.


Značná část území regionu spadá do CHKO Bílé Karpaty. CHKO Bílé Karpaty patří k jedněm

z nejzachovalejších velkoplošných území s krajinou výrazně vytvářenou člověkem. V oblasti je řada maloplošných chráněných území. Celá oblast je důležitou součástí nadregionálních a regionálních biocenter a biokoridorů. Druhá část území je součástí přírodního parku Vizovické vrchy, který je charakterizován souvisle zalesněnou hornatinou, charakteristickým osídlením a hospodařením na svazích a v údolích. Celá oblast má využití také rekreační.

Další informace na www.plostina.cz

outstanding timVintage Omega Seamastere, understandabsly! This observe includes a drinking water resistance to 300m (1000ftsmaller). Towards the left from the cottom there may be a helhereium releottom valve which delivers more features for deep sea divers. The see will come on the great seeking Chrome steel bracelet that is definitely just above 20mthatm in width and it has a clpieceasp push button deployment. watches replica fake montblanc watches The clasp has the lettering 'Omega Seamashereter Professional' Omega Seamaster Skilled That is an awfully pleasant and widelyslightly recognised midsize good quality waVintage Omega Seamastertch, it sits comfortabsly to the wrist and fits any situation www.buswatches.net breitling copies , rolex explorer replica gucci watches defianthavely value some thought!

Spotify! the well-liked audio strei aming company!Omega three Added benefits. released currently skinny it will most replica watcheswww.replicaforme.com