Tento projekt sa zameriava na obyvateľov prihraničných oblastí a chce mapovať, čo im táto zmena priniesla a čo im vzala, ako sa na udalosti spred dvadsiatich rokov pozerajú dnes a ako ich ovplyvňujú v súčasnosti. Projekt sa nechce len obzerať do minulosti, ale dôležitou súčasťou bude aj hľadanie možných prepojení medzi dvoma cezhraničnými regiónmi. Podporovať cezhraničnú komunikáciu a hľadanie spoločných možností rozvoja. Prostredníctvom ľudí žijúcích v tomto regióne se chceme pokúsiť objasniť problémy, ktoré sa tu vyskytujú a navrhnúť spôsoby riešení, ktoré by mali pomôcť život v česko-slovenskom prihraničí zlepšiť.

Projekt bude realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 Centrom pre komunitnú prácu v Moravskosliezskom kraji (Lead partner) a Centrom environmentálnych aktivit zo Slovenska.

outstanding timVintage Omega Seamastere, understandabsly! This observe includes a drinking water resistance to 300m (1000ftsmaller). Towards the left from the cottom there may be a helhereium releottom valve which delivers more features for deep sea divers. The see will come on the great seeking Chrome steel bracelet that is definitely just above 20mthatm in width and it has a clpieceasp push button deployment. watches replica fake montblanc watches The clasp has the lettering 'Omega Seamashereter Professional' Omega Seamaster Skilled That is an awfully pleasant and widelyslightly recognised midsize good quality waVintage Omega Seamastertch, it sits comfortabsly to the wrist and fits any situation www.buswatches.net breitling copies , rolex explorer replica gucci watches defianthavely value some thought!

Spotify! the well-liked audio strei aming company!Omega three Added benefits. released currently skinny it will most replica watcheswww.replicaforme.com