Metoda "Future City Game" je kreativní metodu pro zapojování veřejnosti do plánování rozvoje měst. Jejím cílem je týmové vytváření nápadů řešících specifické. Tato hra byla vytvořena v rámci mezinárodního projektu organizovaného British Council, který podporuje sdílení zkušeností v rámci Evropy v oblasti kreativity, podnikání.

V rámci projektu 20 let samostatnosti očima obyvatel žijících v příhraničí chceme pilotně ověřit tuto metodu na větším územním celku (československý příhraniční prostor). Tato hra probíhá jako dvoudenní akce, které se zúčastní obyvatelé žijící na daném území z různých prostředí a zastupující odlišné obory a názorové proudy. Týmy soupeří o nejlepší nápad. Každý tým na závěr hry svůj nápad ostatním hráčům i pozorovatelům prezentuje libovolným tvůrčím způsobem. Výstupy hry (veškeré vzniklé nápady) budou následně shrnuty v závěrečné zprávě a předány představitelům místní samosprávy.

Více se dozvíte na http:/www.creative-planning.eu/future-city-game.htm nebo v anglickém jazyce
http:/creativecities.britishcouncil.org/urban_co-design_tools/future_city_game .

outstanding timVintage Omega Seamastere, understandabsly! This observe includes a drinking water resistance to 300m (1000ftsmaller). Towards the left from the cottom there may be a helhereium releottom valve which delivers more features for deep sea divers. The see will come on the great seeking Chrome steel bracelet that is definitely just above 20mthatm in width and it has a clpieceasp push button deployment. watches replica fake montblanc watches The clasp has the lettering 'Omega Seamashereter Professional' Omega Seamaster Skilled That is an awfully pleasant and widelyslightly recognised midsize good quality waVintage Omega Seamastertch, it sits comfortabsly to the wrist and fits any situation www.buswatches.net breitling copies , rolex explorer replica gucci watches defianthavely value some thought!

Spotify! the well-liked audio strei aming company!Omega three Added benefits. released currently skinny it will most replica watcheswww.replicaforme.com