Československo v roce 1918 vzniklo jako jednotný centralistický stát. Po obnově Československa po Druhé světové válce si Slovensko udržovalo jistou míru autonomie. V roce 1969 jako dozvuky roku 1968 proběhla první fáze federalizace Československa. Dosud unitární Československá socialistická republika se stala federací dle ústavy dvou suverénních států. Po roce 1989 bylo umožněno skutečně naplnit myšlenku federativního uspořádání a v roce 1990 vznikly samostatné státní symboly obou republik. Emancipace pokračovala zřízením samostatných ministerstev zahraničních věcí, například vznikem Slovenské televize a dalšími tendencemi vniku samostatných národních organizací.

Výsledky voleb z roku 1992 naznačili další vývoj společné federace. V Čechách zvítězila liberálně konzervativní ODS a na Slovensku HZDS, které mělo řadu národních cílů. Situace eskalovala v létě 1992, kdy Slovenská národní rada přijala Deklaraci Slovenské národní rady o svrchovanosti Slovenské republiky. Následoval sled legislativních a organizačních opatření, který vyústil k rozdělení Československa na dva suverénní státy 1.1. 1993.

http:/cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1nik_%C4%8Ceskoslovenska

http:/sk.wikipedia.org/wiki/Rozdelenie_%C4%8Cesko-Slovenska

Jaké kladné a záporné dopady tento vývoj přinesl, jak se změnil život lidí žijících v příhraničních česko-slovenských regionech? Na to by měl, alespoň z části odpovědět tento projekt.

outstanding timVintage Omega Seamastere, understandabsly! This observe includes a drinking water resistance to 300m (1000ftsmaller). Towards the left from the cottom there may be a helhereium releottom valve which delivers more features for deep sea divers. The see will come on the great seeking Chrome steel bracelet that is definitely just above 20mthatm in width and it has a clpieceasp push button deployment. watches replica fake montblanc watches The clasp has the lettering 'Omega Seamashereter Professional' Omega Seamaster Skilled That is an awfully pleasant and widelyslightly recognised midsize good quality waVintage Omega Seamastertch, it sits comfortabsly to the wrist and fits any situation www.buswatches.net breitling copies , rolex explorer replica gucci watches defianthavely value some thought!

Spotify! the well-liked audio strei aming company!Omega three Added benefits. released currently skinny it will most replica watcheswww.replicaforme.com