Tento projekt se zaměřuje na obyvatele příhraničních oblastí a chce mapovat, co jim tato změna přinesla a co jim vzala, jak na události před dvaceti lety ohlížejí dnes a jak je ovlivňují v současnosti. Projekt nechce pouze pohlížet do minulosti, ale důležitou součástí bude i hledání možných spojnic mezi dvěma přeshraničními regiony. Podporovat přeshraniční komunikaci a hledání společných možností rozvoje. Prostřednictvím lidí žijících v tomto regionu se chceme pokusit osvětlit problémy, které se zde vyskytují a navrhnout způsoby řešení, které by měli napomoci život v česko-slovenském příhraničí zlepšit.

Projekt bude realizován v rámci Programu cezhranicnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 Centrem pro komunitní práci Moravskoslezský kraj (Lead partner) a Centrem environmentálných aktivit ze Slovenska.

outstanding timVintage Omega Seamastere, understandabsly! This observe includes a drinking water resistance to 300m (1000ftsmaller). Towards the left from the cottom there may be a helhereium releottom valve which delivers more features for deep sea divers. The see will come on the great seeking Chrome steel bracelet that is definitely just above 20mthatm in width and it has a clpieceasp push button deployment. watches replica fake montblanc watches The clasp has the lettering 'Omega Seamashereter Professional' Omega Seamaster Skilled That is an awfully pleasant and widelyslightly recognised midsize good quality waVintage Omega Seamastertch, it sits comfortabsly to the wrist and fits any situation www.buswatches.net breitling copies , rolex explorer replica gucci watches defianthavely value some thought!

Spotify! the well-liked audio strei aming company!Omega three Added benefits. released currently skinny it will most replica watcheswww.replicaforme.com